top of page
projekt_logo_edited.png

PILOT PROJEKT

30.06.2021.

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u suradnji s Osnovnom školom Vijenac iz Osijeka i Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, tijekom školske 2020./2021. godine provodilo je Pilot-projekt „Biosigurnost i biozaštita“ u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Projekt je proveden u 122 osnovne i srednje škole. Sudjelovalo je 160 učitelja i nastavnika i oko 4000 učenika. Škole su u projektu sudjelovale na način da je „Biosigurnost i biozaštita“ bila izvannastavna aktivnost, izborna nastava u nekim srednjim školama ili se kurikulum provodio u okviru projekata u sastavu školskog kurikuluma. Kurikulum za izvannastavnu aktivnost i izborni program izradile su prof. dr. sc. Alemka Markotić kao voditeljica projekta  i mr. sc. Maja Kassa kao nacionalni koordinator projekta. U školskoj godini 2020./2021. ukupno je održano 5670 sati poučavanja o biosigurnosim ugrozama. Kao stručni suradnici sudjelovali su dr. sc. Ljiljana Žmak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu,  Andreja Dorić, prof., OŠ Darda, Vesna Vrbošić, prof., OŠ Vijenac, Osijek, Svetlana Tomić, prof. OŠ Laslovo, Dinko Kralik, dr. vet. med., Poljoprivredna i veterinarska škola, Osijek. Kao glavni ciljevi projekta bili su: upoznavanje učenika s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja;  usvajanje  odgovornog ponašanja prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz istraživački rad učenika; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkog odnosa među učenicima, te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i  audio materijala;  poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.  Učenici su zajedno sa svojim učiteljima – mentorima, putem digitalne platforme, obrađivali sadržaje i svladavali planirane ishode koji se nalaze u sklopu kurikuluma izvannastavne aktivnosti „Biosigurnost i biozaštita“. Planirane ishode učenici su ostvarili kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, praktični rad, unos, obradu i analizu podataka, izradu plakata, prezentacija, sudjelovanje u raspravama, kreativno izražavanje, rješavanje kvizova i sl.  Učenici koji su sudjelovali u pilot-projektu u najvećem dijelu imaju oblikovan način razmišljanja i ponašanja učenika kao odgovornih članova društva vezanih uz osobno zdravlje i zdravlje drugih ljudi, mogu primijeniti znanja o opasnim uzročnicima, prevenciji i zaštiti od istih, imaju razvijenu ekološku svijest i interes za ekologiju, razvijen interes za istraživački rad - STEM područje, razvijene digitalne kompetencije vezane uz programiranje, mjerenje, unos, obradu, analizu i prezentaciju podataka, razvijen suradnički odnos učenika, mentora i roditelja te razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine. 

Finalni dio projekta je bio održavanje Državne smotre učeničkih radova „Biosigurnost i biozaštita“  pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Učenici osnovnih i srednjih škola koji su sudjelovali u projektu za smotru su izrađivali male znanstvene postere na jednu od zadanih tema: Dubrovačka karantena, Epidemiološki lanac, Zaštitna oprema i njezina uloga, Kako se prenose zarazne bolesti, dr. Andrija Štampar, dr. Fran Mihaljević, Biosigurnost i biozaštita, Zarazne bolesti u Hrvatskoj, SARS-CoV-2 u Hrvatskoj, WHO, Jedno zdravlje i Kako se zaštititi od zaraznih bolesti. U konkurenciji je bilo 76 osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske.

bottom of page