top of page

VIZIJA

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu (HDBIB) je zamišljeno kao neprofitna organizacija koja ima za glavni cilj pružiti platformu za svoje članstvo u razmatranju i rješavanju pitanja koja su vezana za biosigurnost i biozaštitu na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Osim liječnika različitih struka, a u prvom redu infektologa, mikrobiologa, epidemiologa i javnozdravstvenih stručnjaka, HDBIB planira okupiti multidisciplinarnu znanstvenu, zdravstvenu i akademsku zajednicu, uključujući i farmaceutsku i biotehnološku industriju, veterinare, biologe, forenzičare, stručnjake tehničkih struka koji rade na dizajniranju laboratorija za opasne infektivne uzročnike te stručnjake iz oblasti regulatornih poslova, poslova nacionalne sigurnosti i sve druge srodne struke koje za cilj imaju unaprjeđenje nacionalne i međunarodne biosigurnosti i biozaštite.


Osobita važnost u HDBIB-u bit će posvećena povezivanju različitih struka na principima „Inicijative jedno zdravlje“ („One Health Initiative“). Do sada ovakvo strateški važno društvo za nacionalnu sigurnost nije postojalo u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem HDBIB-a, hrvatski stručnjaci iz oblasti biosigurnosti i biozaštite bit će u mogućnosti kroz članstvo svog nacionalnog društva (HDBIB) sudjelovati aktivno u radu Europske udruge za biosigurnost (European Biosafety Association - EBSA) i Međunarodne federacije udruga za biosigurnost (International Federation of Biosafety Associations – IFBA) kroz međunarodne projekte, konferencije i različite oblike međunarodne suradnje. Preduvjet za uključivanje u rad ove dvije velike asocijacije je postajanje nacionalnog društva za biosigurnost i biozaštitu. Na taj način hrvatski stručnjaci će moći implementirati u Hrvatsku dobru međunarodnu praksu iz oblasti biosigurnosti, ali i svojim aktivnim djelovanjem doprinijeti daljnjem razvoju dobre međunarodne prakse ugrađujući u nju specifičnosti i izvrsnosti hrvatske nacionalne prakse iz oblasti biosigurnosti i biozaštite.

PROGRAM RADA

Izradba i usvajanje strateškog plana HDBIB-a.

2. Izradba i održavanje web-stranice HDBIB-a.

3. Izradba i održavanje baze podataka članova HDBIB-a.

4. Polugodišnja izradba Glasnika HDBIB-a u elektroničkom obliku, s informacijama o aktivnostima HDBIB-a u proteklom razdoblju, koji će članstvu biti proslijeđen elektroničkom poštom i postavljen na web-stranicu HDBIB-a.

5. Učlanjenje i aktivno sudjelovanje u radu Europske udruge za biosigurnost (European Biosafety Association - EBSA) i Međunarodne federacije udruga za biosigurnost (International Federation of Biosafety Associations – IFBA).

6. Suradnja sa srodnim društvima u Republici Hrvatskoj te na regionalnoj i međunarodnoj razini.

7. Kontinuirana aktivnost na omasovljavanju članstva i poticanju >multidisciplinarnosti te povezivanju različitih struka na principima „Inicijative jedno zdravlje“ („One Health Initiative“).

8. Organizacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim sastancima, kongresima i konferencijama na temu biosigurnosti i biozaštite.

9. Organizacija pozvanih predavanja priznatih hrvatskih, europskih i svjetskih stručnjaka i znanstvenika iz oblasti biosigurnosti i biozaštite.

10. Kontinuirana suradnja s ključnim hrvatskim zdravstvenim, znanstvenim i drugim institucijama čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu.

11. Kontinuirana suradnja s hrvatskim ministarstvima čiji je djelokrug rada direktno ili indirektno vezan uz biosigurnost i biozaštitu, a po potrebi i s ostalim državnim institucijama.

12. Kontinuirana suradnja s industrijom, u prvom redu farmaceutskom, biotehnološkom te proizvođačima laboratorijske opreme čiji je djelokrug rada direktno ili indirektno vezan uz problematiku biosigurnosti i biozaštite.

13. Kontinuirana suradnja s fakultetima i ostalim akademskim zajednicama i institucijama čiji je djelokrug rada direktno ili indirektno vezan uz problematiku biosigurnosti i biozaštite.

14. Davanje ekspertnih mišljenja i izradba ekspertnih studija na nacionalnoj i međunarodnoj razini vezanih uz problematiku biosigurnosti i biozaštite.

15. Sastavljanje i sudjelovanje u sastavljanju zakonskih akata na temu biosigurnosti i biozaštite.

16. Planiranje i kreiranje te pomoć u uspostavljanju i održivosti novih i postojećih laboratorijskih i ostalih zdravstvenih prostora strateški važnih za biosigurnost i biozaštitu Republike Hrvatske.

17. Suradnja s Agencijom za akreditacije u procjeni kvalitete, priznavanja i dodjeljivanja certifikata zdravstvenim ustanovama i institucijama čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu (laboratoriji 2. i 3. Stupnja biozaštite).

18. Izradba i pomoć pri izradbi, brošura, postupnika, priručnika, kontrolnika i druge relevantne dokumentacije za institucije čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu.

19. Organizacija tečajeva i treninga za različite stručnjake čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu te dodjeljivanje certifikata.

20. Priprema aplikacija i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima vezanim za teme biosigurnosti i biozaštite.

21. Stipendiranje usavršavanja stručnjaka iz oblasti biosigurnosti i biozaštite.

22. Kontinuirane aktivnosti koje će osigurati financijsko poslovanje društva kroz suradnju s industrijom, donatorima, diomaće i međunarodne projekte i dr.

23. Kontinuirane različite aktivnosti koje će osigurati spremnost HDBIB-a da što učinkovitije odgovori na sve moguće izazove koje pred njega mogu postaviti različite situacije (pojava novih zaraznih bolesti, epidemija, bioteroristički napadi i sl.) u kojima može biti ugrožena nacionalna i međunarodna biosigurnost i biozaštita.

24. Osnivanje i podupiranje centara izvrsnosti čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu.

25. Intenzivan rad na edukaciji i promociji znanja u općoj populaciji na temu biosigurnosti i biozaštite.

26. Suradnja s medijima u pozitivnoj promociji tema i znanja vezanih za mjere biosigurnosti i biozaštite.

27. Edukacija školske djece na temu biosigurnosti i biozaštite u suradnji s njihovim učiteljima, nastavnicima i profesorima.

28. Sve ostale aktivnosti koje pred HDBIB mogu biti postavljenje u cilju očuvanja i unaprjeđenja nacionalne biosigurnosti i biozaštite.

STATUT

Na sjednici Upravnog odbora Drruštva održanoj dana 12. studenoga 2015. godine utvrđen je prijedlog novog Pravilnika o radu koji je usuglašen s novim Statutom HLZ-a. Na Godišnjoj skupštini Društva (23. siječnja 2015.) donijeti će se konačna odluka koju je potrebno zajedno s Pravilnikom proslijediti Glavnom odboru HLZ-a na prihvat.

UPRAVNI ODBOR

Doc. dr. sc. Ljiljana Žmak (predsjednica)

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek (prva dopredsjednica)

Doc. dr. sc. Ljiljana Betica-Radić (druga dopredsjednica)

Dr. sc. Ivan Christian Kurolt (tajnik)

Dr. Ana Gverić Grginić (rizničarka)

Prof. dr. sc. Alemka Markotić

Doc. dr. sc. Irena Tabain

Dr. Pavle Jeličić

Dr. Jasmina Kučinar

bottom of page