VIZIJA

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu (HDBIB) je zamišljeno kao neprofitna organizacija koja ima za glavni cilj pružiti platformu za svoje članstvo u razmatranju i rješavanju pitanja koja su vezana za biosigurnost i biozaštitu na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Osim liječnika različitih struka, a u prvom redu infektologa, mikrobiologa, epidemiologa i javnozdravstvenih stručnjaka, HDBIB planira okupiti multidisciplinarnu znanstvenu, zdravstvenu i akademsku zajednicu, uključujući i farmaceutsku i biotehnološku industriju, veterinare, biologe, forenzičare, stručnjake tehničkih struka koji rade na dizajniranju laboratorija za opasne infektivne uzročnike te stručnjake iz oblasti regulatornih poslova, poslova nacionalne sigurnosti i sve druge srodne struke koje za cilj imaju unaprjeđenje nacionalne i međunarodne biosigurnosti i biozaštite.


Osobita važnost u HDBIB-u bit će posvećena povezivanju različitih struka na principima „Inicijative jedno zdravlje“ („One Health Initiative“). Do sada ovakvo strateški važno društvo za nacionalnu sigurnost nije postojalo u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem HDBIB-a, hrvatski stručnjaci iz oblasti biosigurnosti i biozaštite bit će u mogućnosti kroz članstvo svog nacionalnog društva (HDBIB) sudjelovati aktivno u radu Europske udruge za biosigurnost (European Biosafety Association - EBSA) i Međunarodne federacije udruga za biosigurnost (International Federation of Biosafety Associations – IFBA) kroz međunarodne projekte, konferencije i različite oblike međunarodne suradnje. Preduvjet za uključivanje u rad ove dvije velike asocijacije je postajanje nacionalnog društva za biosigurnost i biozaštitu. Na taj način hrvatski stručnjaci će moći implementirati u Hrvatsku dobru međunarodnu praksu iz oblasti biosigurnosti, ali i svojim aktivnim djelovanjem doprinijeti daljnjem razvoju dobre međunarodne prakse ugrađujući u nju specifičnosti i izvrsnosti hrvatske nacionalne prakse iz oblasti biosigurnosti i biozaštite.

PROGRAM RADA

Izradba i usvajanje strateškog plana HDBIB-a.

2. Izradba i održavanje web-stranice HDBIB-a.

3. Izradba i održavanje baze podataka članova HDBIB-a.

4. Polugodišnja izradba Glasnika HDBIB-a u elektroničkom obliku, s informacijama o aktivnostima HDBIB-a u proteklom razdoblju, koji će članstvu biti proslijeđen elektroničkom poštom i postavljen na web-stranicu HDBIB-a.

5. Učlanjenje i aktivno sudjelovanje u radu Europske udruge za biosigurnost (European Biosafety Association - EBSA) i Međunarodne federacije udruga za biosigurnost (International Federation of Biosafety Associations – IFBA).

6. Suradnja sa srodnim društvima u Republici Hrvatskoj te na regionalnoj i međunarodnoj razini.

7. Kontinuirana aktivnost na omasovljavanju članstva i poticanju >multidisciplinarnosti te povezivanju različitih struka na principima „Inicijative jedno zdravlje“ („One Health Initiative“).

8. Organizacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim sastancima, kongresima i konferencijama na temu biosigurnosti i biozaštite.

9. Organizacija pozvanih predavanja priznatih hrvatskih, europskih i svjetskih stručnjaka i znanstvenika iz oblasti biosigurnosti i biozaštite.

10. Kontinuirana suradnja s ključnim hrvatskim zdravstvenim, znanstvenim i drugim institucijama čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu.

11. Kontinuirana suradnja s hrvatskim ministarstvima čiji je djelokrug rada direktno ili indirektno vezan uz biosigurnost i biozaštitu, a po potrebi i s ostalim državnim institucijama.

12. Kontinuirana suradnja s industrijom, u prvom redu farmaceutskom, biotehnološkom te proizvođačima laboratorijske opreme čiji je djelokrug rada direktno ili indirektno vezan uz problematiku biosigurnosti i biozaštite.

13. Kontinuirana suradnja s fakultetima i ostalim akademskim zajednicama i institucijama čiji je djelokrug rada direktno ili indirektno vezan uz problematiku biosigurnosti i biozaštite.

14. Davanje ekspertnih mišljenja i izradba ekspertnih studija na nacionalnoj i međunarodnoj razini vezanih uz problematiku biosigurnosti i biozaštite.

15. Sastavljanje i sudjelovanje u sastavljanju zakonskih akata na temu biosigurnosti i biozaštite.

16. Planiranje i kreiranje te pomoć u uspostavljanju i održivosti novih i postojećih laboratorijskih i ostalih zdravstvenih prostora strateški važnih za biosigurnost i biozaštitu Republike Hrvatske.

17. Suradnja s Agencijom za akreditacije u procjeni kvalitete, priznavanja i dodjeljivanja certifikata zdravstvenim ustanovama i institucijama čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu (laboratoriji 2. i 3. Stupnja biozaštite).

18. Izradba i pomoć pri izradbi, brošura, postupnika, priručnika, kontrolnika i druge relevantne dokumentacije za institucije čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu.

19. Organizacija tečajeva i treninga za različite stručnjake čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu te dodjeljivanje certifikata.

20. Priprema aplikacija i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima vezanim za teme biosigurnosti i biozaštite.

21. Stipendiranje usavršavanja stručnjaka iz oblasti biosigurnosti i biozaštite.

22. Kontinuirane aktivnosti koje će osigurati financijsko poslovanje društva kroz suradnju s industrijom, donatorima, diomaće i međunarodne projekte i dr.

23. Kontinuirane različite aktivnosti koje će osigurati spremnost HDBIB-a da što učinkovitije odgovori na sve moguće izazove koje pred njega mogu postaviti različite situacije (pojava novih zaraznih bolesti, epidemija, bioteroristički napadi i sl.) u kojima može biti ugrožena nacionalna i međunarodna biosigurnost i biozaštita.

24. Osnivanje i podupiranje centara izvrsnosti čiji je djelokrug rada vezan uz biosigurnost i biozaštitu.

25. Intenzivan rad na edukaciji i promociji znanja u općoj populaciji na temu biosigurnosti i biozaštite.

26. Suradnja s medijima u pozitivnoj promociji tema i znanja vezanih za mjere biosigurnosti i biozaštite.

27. Edukacija školske djece na temu biosigurnosti i biozaštite u suradnji s njihovim učiteljima, nastavnicima i profesorima.

28. Sve ostale aktivnosti koje pred HDBIB mogu biti postavljenje u cilju očuvanja i unaprjeđenja nacionalne biosigurnosti i biozaštite.

STATUT

Na sjednici Upravnog odbora Drruštva održanoj dana 12. studenoga 2015. godine utvrđen je prijedlog novog Pravilnika o radu koji je usuglašen s novim Statutom HLZ-a. Na Godišnjoj skupštini Društva (23. siječnja 2015.) donijeti će se konačna odluka koju je potrebno zajedno s Pravilnikom proslijediti Glavnom odboru HLZ-a na prihvat.

UPRAVNI ODBOR

Doc. dr. sc. Ljiljana Žmak (predsjednica)

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek (prva dopredsjednica)

Doc. dr. sc. Ljiljana Betica-Radić (druga dopredsjednica)

Dr. sc. Ivan Christian Kurolt (tajnik)

Dr. Ana Gverić Grginić (rizničarka)

Prof. dr. sc. Alemka Markotić

Doc. dr. sc. Irena Tabain

Dr. Pavle Jeličić

Dr. Jasmina Kučinar